اولین دوره نمایشگاه فرهنگ و اقوام ایرانی رشت 98

  • توسط مزدا قاسمیلی
  • آبان 6, 1398
اولین دوره نمایشگاه فرهنگ اقوام ایرانی

گیلی نو / اولین دوره نمایشگاه فرهنگ و اقوام ایرانی رشت 98 ، در تاریخ 1 الی 6 بهمن ماه 98 درمکان دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گیلان واقع در رشت ، کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق) برگزار می شود.

بعدی »